"> Uslovi korišćenja - Decji Bazar
Poštovani,
Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

1.Nakon prijema porudžbine putem sajta, kupac dobija e-mail sa svojom porudžbinom.
2. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
3. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca putem telefona
4. Sve eventualne promene izuzev promena vezanih za isporuku, ne odnose se na potvrđene porudžbine.

Garancija kvaliteta

“Kobig” garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi “Kobig”. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica nepravilne upotrebe.

Saglasnost i promene uslova

Korišcenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Vi se obavezujete da ćete se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važece tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

U sve cene je uracunat PDV

Hvala na poverenju!