Kako odabrati auto-sedište za dete

Deca do 12. godine života, prema zakonu, moraju biti prevožena u Auto sedištu . Koje odgovara njihovom starosnom dobu i težini. Na osnovu doba, odnosno težine, postoji pet grupa auto-sedišta, a numerisane su sledećim redom: 0 (nulta), 0+ (nulta plus), 1, 2 i 3.

Grupa 0 podrazumeva težinu deteta od 0 do 10 kilograma, a starost od 0 do 9 meseci. Ova sedišta se montiraju suprotno od smera vožnje. Dno sedišta iz nulte grupe je ravno, a u ovim auto-sedištima je zgodno preneti bebu iz porodilišta.

Grupa 0+ podrazumeva uzrast od 0 do 18 meseci, odnosno težinu od 0 do 13 kg. I ova sedišta se montiraju suprotno od smera vožnje, a u njima beba leži u fetus položaju. Na ovom tipu auto-sedišta, nalazi se ručka koja omogućava lako prenošenje deteta u sedištu. Ovakva auto-sedišta su često deo 3 u 1 multifunkcionalnih kolica kod kojih se na ram za kolica može montirati auto-sedište, korpa za bebe i sedište za kolica.

Grupa 1 se odnosi na decu težine od 9 do 18 kg, dakle, uzrast od 9 meseci do 4. godine života. Ova sedišta imaju dva načina montiranja – i u smeru suprotnom smeru vožnje i u smeru pravca vožnje. Auto sedišta iz grupe 1 nemaju ručku. Ova sedišta su teža od sedišta iz prethodnih grupa, i treba da su uvek montirana u autu. Auto-sedišta iz grupe 1 se pričvršćuju Isofix sistemom ili pojasom automobila. Sedišta iz ove grupe mogu imati kaiševe sa 3 ili 5 tačaka sigurnosti. Ali i sigurnosni jastuk koji smanjuje rizik od povreda, prilikom sudara, a stavlja se preko dečijeg stomačića i učvršćuje se pojasom automobila.

U grupu 2 se svrstavaju deca stara od 3 do 7 godina, težine od 15 do 25 kg, a njihova montaža se vrši tako da budu okrenuta u smeru vožnje. Dete je u sedištu vezano ili pojasom automobila ili kaiševima.

Grupa 3 podrazumeva uzrast od 6 do 12 godina života, tj. od 22 do 36 kg. Ova sedišta spadaju u red tzv. buster sedišta i namenjena su deci koja još uvek nisu dovoljno velika da regularno koriste pojas automobila za odrasle. Ona podižu dete tako da pojas za odrasle. Može da se veže preko ključne kosti i grudi, a donji deo se vezuje preko kukova. Bez bustera, pojas bi prešao preko vrata i stomaka, što ne bi bilo dobro ukoliko bi se desila neka saobraćajna opasnost.

Grupa 0,0+1,2,3

Auto sedišta od 0-36 kg su sedišta koja pokrivaju od period od 0 meseci pa sve do 36 kg za decu do 11 godina

Kobinovane grupe :

Autosedište za dete su raznovrsne. Primera radi, grupa 0/1 obuhvata uzrast dece do 18 kg, dok grupa numerisana kao 1/2/3 podrazumeva uzrast od 9 do 36 kg.

Auto sedište za decu pored navedenih podela, mogu biti različita i na osnovu nekih sitnijih karakteristika. Neka imaju mogućnost naginjanja sedišta, radi dečijeg udobnog spavanja u toku vožnje. Kod mnogih navlake mogu da se skinu i peru, a postoje i tzv. letnje navlake. Kod auto-sedišta sa kaiševima, mnoga imaju jastučiće koja omogućavaju udobnije vezivanje, a samim tim i sprečavanje usecanja prilikom nepredviđene opasnosti. Takođe, neka auto sedišta imaju mogućnost podešavanja naslona na 10 nivoa. U svakom slučaju, autosedište za dete treba prilagođavati uzrastu i na vreme ga zameniti ukoliko ga dete preraste. Isto tako, treba voditi računa o pravilnom vezivanju – razmak između traka od pojasa i grudnog koša ne bi smeo biti širi od jednog vašeg prsta.